Plywood

 

 

Kvalitet B - Ett fåtal punktkvistar med max diam 6mm, små färgvarianter, putsad.

Kvalitet BB - Punktkvistar tillåts, invuxna kvistar tillåts max diam. 25mm, oregelbunden struktur på faner tillåts, färgvariationer samt färgade ränder tillåts, större kvistar lagas med plugg, ev sprick lagas med syntetspackel, putsad.

Kvalitet CP - Punktkvistar tillåts, friska kvistar samt döda fasta kvistar tillåts, färgfel samt färgade ränder tillåts, öppna sprickor upp till 4mm tillåts, putsad.

Kvalitet C - Punkt / friska / döda kvistar är tillåtna, sprickor samt urfallna kvistar är tillåtna, färgfel samt färgade ränder tillåts, får vara oputsad.

WBP

Exterior

Interior

S2S

NS

  • Facebook Социальной Иконка
  • Instagram
  • LinkedIn Социальные Иконка
tree Big.png