Björkved, Ekved och Brikett

Vi levererar staplad ved i säck och på pall. När du köper staplad ved får du mer för pengarna. Det tar mindre plats och du får mer ved till ett lägre pris jämfört med inköp av ved i lös form (tippat. Vi levererar i hela Sverige. Både företagskunder och privatkunder är välkomna att handla hos oss!

Ring oss! Vi hjälper dig gärna!

Björkved, Ekved.png
Brikett.png

Ved i säck, ugnstorkad.

Ved torkas i en speciell ugn.

Vedfuktighet mindre än 15%

Längd på vedträna: 25cm (+- 1cm)

1 säck - 15 kg, 40 liter

1 pall - 48 säckar

 

Björkved i säckar:

10-50 säckar:  57,00 SEK för 1 säck (1 lt - 1,42 SEK) 

51-99 säckar:  54,00 SEK för 1 säck (1 lt - 1,35 SEK) 

100 + säckar:  50,00 SEK för 1 säck (1 lt - 1,25 SEK) 

 

Ekved i säckar:

10-50 säckar:  65,00 SEK för 1 säck (1 lt - 1,62 SEK)

51-99 säckar:  60,00 SEK för 1 säck (1 lt - 1,50 SEK)

100 + säckar:  55,00 SEK för 1 säck (1 lt - 1,37 SEK)

Gjord av ek och björk:

1 förp - 12 st (10 kg) 

1 pall - 96 förp

Brikett RUF:

1-50 förp: 1 förp - 31,00 SEK (1 kg - 3,10 SEK)

50 + förp: 1 förp - 30,00 SEK (1 kg - 3,00 SEK)

Alla priser är inklusive moms. 

Måttenheter för ved.

   Handel med ved kompliceras ofta av att vedens volym kan räknas på många olika sätt. 1 kubikmeter ved kan faktiskt - utan konstigheter - bli 2 kubikmeter. Allt beror på vilken slags kubikmeter man räknar i. Säljare och köpare bör alltså vara överens om vilket slags kubikmeter affären gäller.

   Färdigkapad och kluven ved säljs ofta i kubikmeter stjälpt ved. Vedklabbarna ligger då huller om buller. När samma mängd ved sedan travas i vedboden ”krymper” volymen. 1 kubikmeter stjälpt ved blir ungefär 0,7 kubikmeter travad ved, eftersom vedtraven innehåller mycket mindre luft.

   OBS! Omräkningsvärdet är inte exakt. Faktorer som till exempel vedtränas storlek, och hur noggrant vedtränas travas påverkar vedstapelns volym. (Se bild och faktaruta nedan.) 
   Ved som säljs i form av hela stockar (kallas ofta bränsleved eller energived) säljs ibland i kubikmeter fast mått. Fast mått innebär massiv volym. Luften har alltså räknats bort. Brännved kan också säljas i kubikmeter travat. Hur mycket fast ved en trave rymmer varierar med följande omräkningstal brukar användas:

1m3f = 1,4 – 2,0 m3t.

När veden travas "krymper" volymen.

Vanliga måttenheter.

m3s = kubikmeter stjälpt ved. Den yttre volym på en vedhög där veden ligger huller om buller. Här ingår både ved och luft.
m3t = kubikmeter travad ved. Den yttre volymen på en vedtrave. Här ingår både ved och luft. 
m3f = kubikmeter fast mått (massiv vedvolym). Här har luften räknats bort.
m3f ub = kubikmeter fast mått under bark, massiv vedvolym, barken borträknad.
m3f pb = kubikmeter fast på bark, massiv vedvolym, inkluderar barken.  

Illustration: Ola Lindroos, SLU

Beräkning av fastmassa.

Hur mycket fast ved (massivt trä, luft borträknad) innehåller då en vedhög eller vedtrave? 
Beräkningarna av fastmasseprocenten bygger på uppskattningar. Andelen fastmassa påverkas ju av vedens längd, diameter och krokighet. Ju krokigare ved, desto mer luft blir det i stapeln, och desto lägre fastmasseprocent.

Ved är energi.

Den som säljer ved säljer ju egentligen energi. Vedens brännvärde (energiinnehåll, effektivt värmevärde) är därför intressant, även om ved inte handlas i sådana mått idag. I Norge pågår dock ett projekt ”Fra favn till kWh” där man hoppas komma fram till en märkning av ved baserat på energiinnehåll.

Brännvärdet är i stort sett detsamma som vedens täthet (densitet), alltså antal kg/m3f. Ju tätare ved desto mer värme ger vedklabben.